(2012-2014) Development of Renewable Energy Service Centres in Hajdú-Bihar and Bihor Counties

Nume proiect:„Business Energy” Development of Renewable Energy Service Centres in Hajdú-Bihar and Bihor Counties, acronim Business Energy

Programul de finantare:Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013

Valoarea proiectului:1.769.740 EUR

Obiective, Rezultate
Obiectivul general al acestui proiect este promovarea energiei regenerabile si dezvoltarea sectoarelor economice din domeniu prin crearea de centre de servicii industriale.
Obiectivele specifice sunt dezvoltarea comună transfrontalieră a centrelor de servicii privind energia regenerabilă și oferirea de servicii către IMM-uri.

Beneficiar Proiect: Comuna Oșorhei

Parteneri Proiect: Primăria din Téglás (Ungaria), Asociația Forțelor de muncă a județului Hajdu Bihar (Ungaria), Comuna Oșorhei și Asociaţia Zona Metropolitană Oradea

Durata Proiectului: iulie 2012 – iunie 2014

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe