(2011-2013) Construcția unei piste de biciclete între Berettyoujfalu și Oradea

Titlu proiect: „Construcția unei piste de biciclete între Berettyoujfalu și Oradea” – nr. inreg. HURO/0802/091_AF; acronim: BEORKER

Rezultatul proiectului: construirea unui drum de biciclete pe aliniamentul drumului nr.42 din Ungaria, respectiv E60 din Romania, pe itinerarul Berettyoujfalu, Mezőptered, Biharkeresztes, Ártánd, Bors, Oradea, pe o lungime de 35,020 m

Efectele construirii drumului de biciclete: reducerea numărului de accidente rutiere în care sunt implicați bicicliști, creșterea pe ansamblu a gradului de siguranță a circulației rutiere, facilitarea accesului persoanelor către locurile de muncă, reducerea poluării mediului, dezvoltarea turismului în zonă

Etapele proiectului:
1. Pregătirea investiției prin realizare de studii și obținere autorizații
2. Realizarea lucrărilor de construcții

Partenerul Lider de proiect: orașul Berettyoujfalu (Ungaria)

Parteneri:
◦ Municipiul Oradea
◦ Comuna Mezopeterd
◦ Orasul Biharkeresztes
◦ Comuna Artand
◦ Comuna Bors

Managementul proiectului: A.D.I. Zona Metropolitana Oradea

Bugetul total al proiectului: 6.248.607,66 EUR

Bugetul total aferent Municipiului Oradea: 1.349.001,02 EUR

Durata proiectului: 24 luni începând de la data semnării contractului de finanțare.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe