(2011-2013) TRANSPORT PUBLIC URBAN ATRACTIV PENTRU ORASE ACCESIBILE

Nume proiect: TRANSPORT PUBLIC URBAN ATRACTIV PENTRU ORASE ACCESIBILE (Acronim ATTAC)

Programul de finanțare:Programul OperationalSud-Estul Europei

Valoarea proiectului: 2.300.000 Euro, valoare OTL-238.000 Euro

Obiective Rezultate:
- PLAN DE TRANSPORT URBAN SUSTENABIL
- Organizarea a 6 Forumuri de Mobilitate la Oradea cu părțile interesate (cetățeni, autorități publice, operatori de transport, etc.).
- Organizare Săptămâna Mobilității la Oradea
- Achiziție Echipamente pentru Testarea sistemului de tarifare cu ajutorul e-ticketing in ZMO (80.000 Euro)
- Analiza transportului public urban în Sud Estul Europei
- Participarea la 2 Evenimente internaționale legate de transport public (in UE si in afara UE)

Beneficiar Proiect: Oradea Transport Local

Parteneri Proiect: Regiunea Marche, Institutul de Transport si logisitica Modena, Initiativa Central Europeana, Compania de Transport public Local din Kosice, Autoritatea de Transport Public din Thesaloniki, Universitatea Maribor

Durata Proiectului: Martie 2011 – Decembrie 2013

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe