Pagină în curs de actualizare

1

Proiecte

Detalii
2

ADI Progres

Detalii
3

Strategii

Detalii
4

Apă/Canalizare
APAREGIO

Detalii

5

Transport Public
TRANSREGIO

Detalii
6

Atragere
de investitii

Detalii
7

Evenimente
ZMO

Detalii
8

Harti
ZMO

Detalii

Despre ZMO

mayor

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005...Mai multe

 • Adunarea Generala a Asociaților

  Adunarea Generală a Asociaţilor este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea reprezentanţilor desemnaţi ai membrilor fondatori şi asociaţi. Reprezentanţii membrilor în Adunarea Generală sunt desemnaţi de către consiliile deliberative ale acestora, Adunarea Generală a Asociaţilor luând ulterior act de reprezentanţii membrilor desemnaţi. Mai multe
 • Consiliu Director

  Consiliul Director este organismul de administrare a Asociaţiei, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi este alcătuit, ca titulari, din primarii unităţilor teritorial-administrative membre. Mai multe
 • Aparat Tehnic si Operațional

  Aparatul tehnico-operaţional reprezintă, prin personalul angajat, structura de activitate curentă a Asociaţiei care lucrează în baza organigramei şi fişelor de post cuprinse în cadrul unui Regulament de Organizare şi Funcţionare propriu şi al unui Regulament Intern.Mai multe
 • 1

Componența Zonei Metropolitane Oradea

 • Aparitia omului pe teritoriul Oradiei dateaza înca de la sfârsitul paleoliticului mijlociu (50.000-35.000 î.Hr.). La începutul secolului XX (anul 1909) în perimetrul fostei caramidarii Knapp a fost descoperit un depozit
  Read More
 • Teritoriul administrativ al comunei Biharia se afla situat în zona central-vestica a judetului Bihor, lânga granita cu Ungaria. Din punct de vedere administrativ, la vest se învecineaza cu Comuna Bors
  Read More
 • Primele mentiuni documentare despre comuna Bors dateaza din secolul al XII-lea, prin mentionarea tribului Bors care a trait pe teritoriul actual al comunei. În evolutia istorica a comunei se înscriu
  Read More
 • Comuna Cetariu este amplasata în nord-vestul judetului Bihor, în Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest. În cadrul Zonei Metropolitane Oradea, comuna Cetariu se situeaza în partea de nord-est, localitatile componente dezvoltându-se
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Atragere de investiții

 • 1

Parteneriate Public Private

 • Atragerea investitiilor la nivelul spatiului urban si rural aferent Zonei Metropolitane Oradea reprezinta o prioritate pentru toate autoritatile publice locale asociate si se subsumeaza principiului dezvoltarii policentrice. Parte a demersului de incurajare a initiativei private si a imperativului de dezvoltare/diversifcare a economiei locale, atragerea de noi investitii presupune, in primul rand, identificarea terenurilor aflate in proprietatea autoritatilor locale care sunt disponibile pentru realizarea unor investitii private cu impact asupra dezvoltării economice locale respectiv inventarierea tuturor caracterisiticilor acestora, oferindu-se astfel investitorilor potențiali o infomație cât mai precisă.
 • Dacă la nivelul Municipiului Oradea, politica creării Parcurilor Industriale a fost cea mai adecvată soluție pentru atragerea investițiilor private și generarea a unui număr cât mai ridicat de locuri de muncă, la nivelul spațiului rural, investițiile potențiale pot cuprinde o varietate de domenii (de la agricultură, zootehnie, rezidențial și industrie), accentuându-se astfel diversitatea de oportunități de investiții la nivelul acestei arii teritoriale.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe